yatırımlarımız

Isparta Elektrik

Şirketimizin maliyet kalemlerinde önemli yer tutan enerji giderinin minimize edilmesi amacıyla, mülkiyetimizde bulunan Utopia World Otel’in yıllık yaklaşık 4.000.000 kwh elektrik tüketimi de dikkate alınarak, yüksek miktarlı elektrik ihtiyacımızı karşılamak ve içinde bulunduğumuz bölgenin önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi muhtemel enerji talep artışlarını da göz önünde bulundurarak sektördeki fırsatları değerlendirmek amacıyla elektrik üretim, dağıtım ve satış konularında da faaliyet alanımızı genişletmek için Isparta ili sınırları içerisinde bulunan ve 2012 yılı Şubat ayında T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca geçici kabulü yapılarak hali hazırda üretimine devam eden 4MW kurulu gücünde ve yıllık yaklaşık 16.500.000kwh üretim kapasitesine sahip olan Çukurçay Regülatörü & Narlı Hidroelektrik Santralinin %100 sahibi olan Aydemir Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne ait 1.000.000.-TL nominal sermayeli şirket hisselerinin  %99 ‘u satın alınmıştır. 05.01.2015 tarihinde Aydemir Elektrik Üretim A.Ş. unvan değiştirerek Isparta Elektrik Üretim A.Ş. unvanını almıştır ve ilgili değişiklik 08.01.2015 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.